• youtube
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • pinterest

مدافع

سلام ، برای مشورت با محصولات ما بیا!
  • Heshida Defender Damp Proofing Interior Wall paint

    نقاشی رنگ دیواری داخلی Heshida Defender Damp

    پوشش عملی: 100-120 متر مربع / 10 کیلوگرم براق: سطح براق سطح مت خشک: سی و پنجاه (50 30 30) دقیقه. فاصله بازپوشاندن: سی و پنجاه (50 30 30) دقیقه قبل از تکرار اجازه دهید. خشک کردن از طریق: پنج (5) روز ضخامت فیلم ضخامت: 0.2-0.3mm / روش استفاده از پالت: برس رنگ ، غلتک یا اسپری بدون هوا. بسته بندی: 5 کیلو گرم / کیسه ، 2 کیسه / سطل نازک کننده: نسبت پودر به آب 1: 1.4 ~ 1: 1.6 است. رنگ های موجود: 9 رنگ اساسی وجود دارد ، می توانید از این 9 رنگ اصلی با فرمول های مختلف استفاده کنید تا بتوانید ...